บทความล่าสุด

  • จุดเช็กอินห้ามพลาด Tsuzumi mon ประตูสู่เมืองแห่งทอง Kanazawa

  • Nawate Street ถนนกบ แห่งมัตสึโมโตะ

  • Meigetsuin ทั้งวัดเต็มไปด้วยดอกอะจิไซ ไม่ไปไม่ได้แล้ว

  • 3 พิกัดห้ามพลาด เปิดโลกใต้ท้องทะเล โอกินาว่า

  • 4 สิ่งต้องรู้ ก่อนไปเที่ยวโอกินาว่า 

  • EP3 ตะลุยเที่ยวญี่ปุ่น กับพาสรถไฟสุดคุ้ม Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass

  • EP2 : ตะลุยเที่ยวญี่ปุ่น กับพาสรถไฟสุดคุ้ม Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass

  • EP1 ตะลุยเที่ยวญี่ปุ่น กับพาสรถไฟสุดคุ้ม Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass

  • ศาสตร์แห่งการชงชา มาจากสิ่งนี้ “Takayama Chasen” สืบทอดกันมากว่า 500 ปี

  • ปักหมุด 15 ส่ิงห้ามพลาด รวมที่เที่ยวโออิตะ เมืองน้ำพุร้อน แห่งคิวชู

Youtube Channel